Mô tả sản phẩm

Ta có thể Unlock Motorola E5 Play OK bằng nhiều thiết bị chuyên dụng khác nhau. Ở đây Giải Pháp Di Động dùng 2 thiết bị để Test Unlock SIM cho Motorola XT1921-5Motorola e5 Play của nhà mạng SPRINT xách tay từ Mỹ. Các bạn Nhìn Log và làm theo hướng dẫn của thiết bị nhé.

LOG 1:

Activar depuracion usb

Apagar el teléfono y presiona la tecla volumen menos y power y le saldrá en modo
fastboot con las tecla de volumen busca QCOM y selecciona con power
y reinicia y empieza a instalar los drivers automático

El modelo a selecionar Micromax A37B

Seleccionar el puerto “SCAN PORT”
y en opción se va QCOM Y en método el NEWQC Method
después presiona

Motorola Unlock

Using Version…1.0.0.0057
Selected Port Qualcomm HS-USB Diagnostics 9092 COM117
Selected Model Micromax A37B
Selected Task Moto Unlock

Searching phone…

Build…MPSS.TA.2.3.c11-00054-8953_GEN_PACK-1

No usable adb device found…

Motorola Unlock Started..
IMEI-1 := 9900***********
IMEI-2 := 9900***********
SPR Direct Unlock success…

!!! Success !!!!
Restart Phone if not auto…
Total Time Take…00:00:03
Log Saved

LOG 2:

Qcom: Direct unlock Motorola QC Diag Port (COM94),

Provider: Motorola, Driver ver.: 5.1.0.0, Date: 2/28/2013,

USB\VID_22B8&PID_2EC5&REV_0318&MI_00 Phone model: Moto E5 (Sprint)

Firmware: MPSS.TA.2.3.c11-00054-8953_GEN_PACK-1

Date: Mar 16 2018 11:49:14, Mar 14 2018 11:00:00, 8940.gen

Software IMEI: 9900***********

Bluetooth address: 000000000000

Security area saved to “C:\Users\VITECH-ADMIN\Documents\SigmaKey\security backup\0441380860\990005444781980.skb”

Unlocking phone…..

Done Restarting phone….

PLEASE RESTART PHONE MANUALLY! Done

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG !!!

GIẢI PHÁP DI ĐỘNG
575/38 ĐIỆN BIÊN PHỦ P1 Q3 TP.HCM
HOTLINE: 0969.900.339
GIỜ LÀM VIỆC: 09h30 – 19h30