Mô tả sản phẩm

89014104279202589941

(Cập Nhật Ngày 14/01. TEST OK  )

Nếu mã ICCID bên trên không dùng được các bạn hãy để lại comment bên dưới chúng tôi sẽ cập nhật !

Dùng chung các loại sim ghép Club , Double , Vfsim …

Hướng dẫn:
Ở màn hình active

1. Bạn ấn phím HOME rồi chọn cuộc gọi khẩn cấp !
2. Bạn ấn : *5005*7672*99# hoặc *5005*7672*88#
3. Bạn điền dãy số ICCID
4. Chọn Sharp Mode hoặc ICCID mode .
5. Ấn chấp nhận rồi tắt đi bật lại .

HEICARD V3.1 trở lên

Ở màn hình active ;

1. Bạn ấn phím HOME rồi chọn cuộc gọi khẩn cấp !
2. Bạn ấn : *5005*7672*00#
3. Chọn Reset Setting
4. Bấm tiếp : *5005*7672*88#
5. Điền mã ICCID > Ấn chấp nhận rồi tắt đi bật lại .

GPP PRO 3 trở lên

Ở màn hình active ;

1. Bạn ấn phím HOME rồi chọn cuộc gọi khẩn cấp !
2. Bạn ấn : *5005*7672*00#
3. Chọn dòng cuối cùng “Edit ICCID” rồi điền dãy số ICCID
4. Tiếp tục ấn : *5005*7672*00# chọn 1 nhà mạng bất kì
rồi chọn chế độ ” ICCID Mode “
5. Ấn chấp nhận rồi tắt đi bật lại .

Lưu ý :

Nếu không vào được 3G .
vào cài đặt > Dữ liệu di động > Chuyển vùng dữ liệu > ON

Nếu danh bạ không hiển thị khi gọi . Tải phần mềm Contact Unity .
Nếu kiểm tra tài khoản *101# không được . Gọi 900 hoạc tải My Viettel.